FAQ

Spørgsmål og svar

Hvilke oplysninger behøves for at lave en energirammeberegning
Se her hvad Vi skal bruge for at lave din energirammeberegning:
Oplysninger til brug for en energirammeberegning

Priser – Hvad koster det ?
Vores priser er yderst favorable, men priser varierer alt efter hvilken type byggeri, som skal opføres. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud. Vi leverer kvalitet og sikkerhed for dit byggeri opføres uden ubehagelig ekstra udgifter pga fejl i energirammeberegningen.

Etagebyggeri
Ved etagebyggeri gennemføres energirammeberegningen stort set under de samme principper som øvrige typer ejendomme. Etageejendomme hvis andelen af erhverv udgører over 20 % af det samlede opvarmede etageareal, skal udføres som blandet erhverv og bolig. Erhvervdelen indgår i således i det samlede energiforbrug i forhold til erhvervskritierne.

Erhverv
Energirammeberegning for ervhervsejendomme skal belysningen i de enkelte zoner inddrages i beregningn. Således påvirker belysningsanlæggenes installerede effekter og dennes styring i det samlede energibehov. Derudover indgå driftstid af bygningen og installationer.

Mangler du en xml-fil ?
Hvis du er i en situation hvor du har en energirammerapport uden xml-fil, kan vi godt være behjælpelig med at frembringe en xml fil ud fra denne, så du kan få færdigmeldt dit nye hus.

Hvilken energiklasse skal mit hus overholde?
I henhold til gældende bygningsreglement findes der to energiklasser, som et nybyggeri kan opføres efter, hhv. som gældende mindste krav i nuværende bygningsreglementet bygningsklasse 2018 eller som en frivillig lavenergiklasse kaldet lavenergiklassen, tidligere Bygningsklasse 2020.

I tilfælde hvor der er givet en byggetilladelse efter et ældre bygningningsreglement, er det energikravet efter dette, som er gældende, således kan der stadig udføres energirammeberegning efter f.eks. bygningsklasse 2015 efter bygningsreglement 2015.

Hvad er isoleringskravene?
Der er i bygningsreglementet et minimums krav til isoleringsmængden i konstruktionerne, som skal overholdes. Men der er mulighed for at isolere med mindre mængder, hvis der kan kompenseres herfor andre steder, f.eks. ved mere isolering i andre konstruktioner, eller bedre og mere effektive installationer i form af f.esk. varmepumpe, ventilationsaggregat eller montering af solceller eller solfanger. Dette kræver således en energirammeberegning at modellere at der kan fraviges fra isoleringskravene.

Hvordan får man en bedre energirammeberegning?
Der er mange faktorer der spiller ind for at få en bedre energirammeberegning. Hvis ellers isolering i konstruktioner og u værdi for vinduer/yderdøre/ovenlys lever op til bygningsreglementets krav, samt at u-værdi beregninger er udført efter danske standarder kan der ikke optimeres meget mere her. Kuldebroer ved sokkel og ydervægge samt linjetab ved samling mellem vinduer og ydervægge kan optimeres ved at kuldebrosisoleres og placere konstruktioner og vinduespartier korrekt, så tabet mindskes. Men tilskud fra vedvarende energi, som varmepumpe med høj COP, solcelleanlæg og solfanger, samt evt vindmølle, vil altid forbedre beregningen og gøre det nemmere at overholde energirammen. Overtemperatur fra overophedning i bygningen gør det også problematisk at overholde energirammen, dette kan løses med solafskærmning eller et mindre vinduesareal mod sydvendte flader. Valg af konventionelle varmekilder som oliekedler eller gaskedler vil også kunne gøre at der er behov for solceller for at energirammen overholdes. Tætheden af bygningen er af betydning, men kun hvis der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding, dette skal til hver en tid eftervises ved trykhedskontrol for at mindske ventilationstabet og derved formindske det samlede varmeforbrug.

Hvordan energiberegner man et hus?
Det er STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBi’s beregningskerne der ligger til grund for energirammeberegningen. Der findes flere programmer på markedet udover SBI’s egen model, feks Rockwool Energy Design mf. Vi anvender altid opdateret software og følger SBI’s og Dansk Standard normer og gældende regler, således at din energirammeberegningen og efterfølgende energimærkning kan gennemføres uden fejl i selve beregningsgrundlaget. Beregningsmodeller bliver aldrig bedre end det som puttes ind i dem. Så hvis du ikke har kendskab til Danske Standarder, vil du risikere, at du bygger et hus, som ikke lever op til byggetilladelsen. Så få en retsvisende energirammeberegning inden du begynder at bygge, dette kan i sidste ende godt svare sig økonomisk.

2018
Bygningsklasse 2018
2020
Lavenergiklasse