FAQ

Spørgsmål og svar

Hvilke oplysninger behøves for at lave en energirammeberegning
Se her hvad vi skal bruge for at lave din energirammeberegning:
Oplysninger til brug for en energirammeberegning

Priser – Hvad koster det ?
Vores priser er yderst favorable og konkurrencedygtige. Prisen varierer alt efter hvilken type byggeri, som skal opføres. Kontakt os i dag for at få et uforpligtende tilbud. Vi prioriterer kvalitet og sikkerhed højt for at dit byggeri opføres uden ubehagelige ekstra udgifter pga. fejl i energirammeberegningen.

Etagebyggeri
Ved etagebyggeri gennemføres energirammeberegningen stort set under de samme principper som øvrige typer ejendomme. Etageejendomme hvis andel af erhverv udgør over 20 % af det samlede opvarmede etageareal, skal udføres som blandet erhverv og bolig. Erhvervsdelen indgår således i det samlede energiforbrug, i forhold til erhvervskriterierne.
Erhverv
Ved energirammeberegning for erhvervsejendomme skal belysningen i de enkelte zoner inddrages i beregningen. Således påvirker belysningsanlæggets optagne effekt og dets styring det samlede energibehov. Derudover indgår driftstid af bygningen og installationer.

Mangler du en xml-fil ?
Hvis du er i en situation hvor du har en energirammerapport uden xml-fil, kan vi godt være behjælpelig med at frembringe en xml fil ud fra denne, så du kan få færdigmeldt dit nye hus.

Hvilken energiklasse skal mit hus overholde?
I henhold til gældende bygningsreglement findes der to energiklasser, som et nybyggeri kan opføres efter, hhv. som gældende mindste krav i nuværende bygningsreglementet bygningsklasse 2018 eller som en frivillig lavenergiklasse kaldet lavenergiklassen, tidligere Bygningsklasse 2020.

I tilfælde hvor der er givet en byggetilladelse efter et ældre bygningsreglement, er det energikravet efter dette, som er gældende, således kan der stadig udføres energirammeberegning efter f.eks. bygningsklasse 2015 iht. bygningsreglement 2015.

Hvad er isoleringskravene?
Der er i bygningsreglementet et minimums krav til isoleringsmængden i konstruktionerne, som skal overholdes. Men der er mulighed for at isolere med mindre mængder, hvis der kan kompenseres herfor andre steder, f.eks. ved mere isolering i andre konstruktioner, eller bedre og mere effektive installationer i form af f.eks. varmepumpe, ventilationsaggregat eller montering af solceller eller solfanger. Dette kræver således en energirammeberegning for at modellere om der kan fraviges fra isoleringskravene.

Hvordan får man en bedre energirammeberegning?
Der er mange faktorer der spiller ind for at få en bedre energirammeberegning. Hvis ellers isolering i konstruktioner og u-værdier for vinduer/yderdøre/ovenlys lever op til bygningsreglementets krav, samt at u-værdi beregninger er udført efter danske standarder, kan der ikke optimeres meget mere her. Kuldebroer ved sokkel og ydervægge samt linjetab ved samling mellem vinduer og ydervægge kan optimeres ved kuldebrosisolering og korrekt placering af konstruktioner og vinduespartier, så tabet mindskes. Men tilskud fra vedvarende energi, som varmepumpe med høj COP, solcelleanlæg og solfanger, samt evt. vindmølle, vil altid forbedre beregningen og gøre det nemmere at overholde energirammen. Overtemperatur fra overophedning i bygningen gør det også problematisk at overholde energirammen, dette kan løses med solafskærmning eller et mindre vinduesareal mod sydvendte flader. Valg af konventionelle varmekilder som oliekedler eller gaskedler vil også kunne gøre at der er behov for solceller for at energirammen overholdes. Tætheden af bygningen er af betydning, men kun hvis der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding, dette skal til hver en tid eftervises ved trykhedskontrol for at mindske ventilationstabet og derved formindske det samlede varmeforbrug.

Hvordan energiberegner man et hus?
Det er STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBi’s beregningskerne der ligger til grund for energirammeberegningen. Der findes flere programmer på markedet udover SBI’s egen model, f.eks. Rockwool Energy Design mf. Vi anvender altid opdateret software og følger SBI’s og Dansk Standard normer og gældende regler, således at din energirammeberegning og efterfølgende energimærkning kan gennemføres uden fejl i selve beregningsgrundlaget. Beregningsmodeller bliver aldrig bedre end det som puttes ind i dem. Så hvis du ikke har kendskab til Danske Standarder, vil du risikere, at du bygger et hus, som ikke lever op til byggetilladelsen. Så få en retvisende energirammeberegning inden du begynder at bygge, dette kan i sidste ende godt svare sig økonomisk.

2018
Bygningsklasse 2018
2020
Lavenergiklasse