FAQ

Spørgsmål og svar

Hvilke oplysninger behøves for at lave en energirammeberegning
Se her hvad Vi skal bruge for at lave din energirammeberegning:
Oplysninger til brug for en energirammeberegning

Priser – Hvad koster det ?
Vores priser er yderst favorable fra 2.750 eksl. moms for simple parcelhuse. Men priser varierer alt efter hvilken type byggeri, som skal opføres. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud. Vi leverer kvalitet og sikkerhed for dit byggeri opføres uden ubehagelig ekstra udgifter pga fejl i energirammeberegningen.

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT – SBI’s beregningskerne
Det er SBI’s beregningskerne der ligger til grund for energirammeberegningen. Der findes flere programmer på markedet udover SBI’s egen model, feks Rockwool Energy Design mf. Vi anvender altid opdateret software og følger SBI’s og Dansk Standard normer og gældende regler, således at din energimærkningen kan gennemføres uden fejl i selve beregningsgrundlaget. Beregningsmodeller bliver jo aldrig bedre end det som puttes ind i dem. Så hvis du ikke kender Dansk Standard herfor, vil du risikere, at du bygger et hus, som ikke lever op til byggetilladelsen. Så få en retsvisende energirammeberegning inden du begynder at bygge, dette kan i sidste ende godt svare sig økonomisk.

BR2020 energikrav
Eller bygningsklasse 2020 jf. bygningsreglementet er der udover øget krav til den samlede energiforbrug, øget krav til tætheden af din bygningen, hvilket giver god mening, da ventilationstabet er med til at give et lavere varmeforbrug, da der ikke er ret meget mere at komme efter i forhold til isoleringsmængderne.

Etagebyggeri og erhverv
Etagebyggeri gennemføres energirammeberegningen stort set under de samme principper som øvrige typer ejendomme. Dog er der bl.a. krav til belysningen i erhvervsejendomme også hvis andelen af erhverv udgører over 20 % af det samlede opvarmede etageareal. Som indgår i det samlede energiforbrug.

Hvilken energiklasse skal mit hus overholde?
I henhold til gældende bygningsreglement findes der to energiklasser, som et nybyggeri kan opføres efter, hhv. som gældende mindste krav i bygningsreglementet eller som en frivillig lavenergiklasse kaldet bygningsklasse 2020.
I tilfælde hvor der er givet en byggetilladelse efter et ældre bygningningsreglement, er det energikravet efter dette, som er gældende, således kan der stadig udføres energirammeberegning efter f.eks. bygningsklasse 2015.

Hvordan får man en bedre energirammeberegning?
Der er mange faktorer der spiller ind for at få en bedre energirammeberegning. Men tilskud fra vedvarende energi, som varmepumpe med høj SCOP, solcelleanlæg og solfanger, samt evt vindmølle, vil altid forbedre beregningen og gøre det nemmere at overholde energirammen. Overtemperatur fra overophedning i bygningen gør det også problematisk at overholde energirammen, dette kan løses med solafskærmning eller et mindre vinduesareal mod sydvendte flader. Valg af konventionelle varmekilder som oliekedler eller gaskedler vil også kunne gøre at der er behov for solceller for at energirammen overholdes. Tætheden af bygningen er af betydning, men kun hvis der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding, dette skal til hver en tid eftervises ved trykhedskontrol for at mindske ventilationstabet og derved formindske det samlede varmeforbrug.

2018
Bygningsklasse 2018
2020
Bygningsklasse 2020